yartzheit

candle

הרי

read more
candle

אהרן ב''ר זאב

read more
candle

זאב דוד

read more
candle

יוסף אריה צבי ב''ר אליעזר ליפמאן

read more
candle

חיה שרה ב''ר אהרן משה

read more
candle

העניא ב''ר יששכר הלוי

read more
candle

מרדכי ב''ר ישראל הלוי

read more
candle

יהושע חנניה ב''ר אברהם דוד

read more
candle

ראובן

read more
candle

מושא רבקה ב''ר צבי

read more
candle

מאיר ב''ר אברהם

read more
candle

מלכה ב''ר יוסף

read more
candle

פערל ב''ר דוב

read more
candle

בנימין ב''ר צבי פנחס הכהן

read more
candle

מאיר ישראל ב''ר דוב זאב

read more
candle

שמעון ב''ר יחיאל תנחום

read more
candle

אבא דוד ב''ר ראובן מאיר

read more
candle

יוכבד ב''ר שמעון

read more
candle

דוד יצחק ב''ר יוסף

read more
candle

לאה ב''ר צבי

read more
candle

מרדכי ליב ב''ר ניסן

read more
candle

מאיר ב''ר יעקב

read more
candle

יהושע ב''ר ישראל ליב

read more
candle

חיים יעקב ב''ר משה חבל

read more
candle

צבי הירש ב''ר אלימלך חיים

read more
candle

מרדכי ב''ר צבי

read more
candle

חאשא מלכה ב''ר אליעזר

read more
candle

אברהם יצחק ב''ר ישראל

read more
candle

טויבא אסתר ב''ר ישככר הכהן

read more
candle

אברהם יצחק ב''ר משה מנחם הכהן

read more
candle

נחמן ב''ר מרדכי

read more
candle

יוסף ליב ב''ר ברוך

read more
candle

רפאל ב''ר בנימין אליעזר

read more
candle

שמעון דוד ב''ר משה אהרן

read more
candle

פרידה ב''ר בצלאל

read more
candle

ליפשא ב''ר משה

read more
candle

צבי ב''ר משה

read more
candle

אברהם יעקב ב''ר יצחק

read more
candle

אסתר ראדא ב''ר שמואל

read more
candle

הינדא ב''ר העניך זונדל

read more
candle

מינדל ב''ר הערשל

read more
candle

רבקה ב''ר יוסף שלמה

read more
candle

נחום ליב ב''ר בצלאל הכהן

read more
candle

אליעזר יעקב ב''ר יואל הירש

read more
candle

חיה שרה ב''ר ישראל

read more
candle

אברהם ב''ר משה דוד בערל

read more
candle

שרה ב''ר בנימין

read more
candle

דוד ב''ר אבא

read more
candle

פייגא ב''ר זלמן יהודה

read more
candle

בריינא ב''ר קלמן

read more
candle

משה בן סאני

read more
candle

זוסמן ב''ר מרדכי

read more
candle

גיטל ב''ר יצחק

read more
candle

נחמה ב''ר נפתלי צבי

read more
candle

אפרים ב''ר משה

read more
candle

חניני בת מסעודה

read more
candle

נפתלי ב''ר מרדכי

read more
candle

רוברט ב''ר עמנואל

read more
candle

צבי חיים ב''ר יעקב

read more
candle

עלקא ב''ר יהודה

read more
candle

פרומעט ב''ר משה

read more
candle

טוביה ב''ר משה אהרן

read more
candle

עטל יעטע ב''ר אהרן

read more
candle

שניאור זלמן ב''ר יעקב ישראל

read more
candle

ליבא ב''ר נחום נתן

read more
candle

ליב אריה ב''ר מרדכי

read more
candle

משה ב''ר רפאל

read more
candle

נסים בן רחל

read more
candle

יעקב מרדכי ב''ר אהרן מיכל

read more
candle

משה אלכסנדר ב''ר שמואל הלוי

read more
candle

ישעי' ב''ר מאיר

read more
candle

יצחק ב''ר חנוך העניך

read more
candle

חנה ב''ר שבתי

read more
candle

שאול מיכאל ב''ר מרדכי נתן

read more
candle

רחל ב''ר אברהם

read more
candle

שיינדל ב''ר יונה הכהן

read more
candle

שיינדל בת קאהאנאס יונה

read more
candle

שמואל זלמן ב''ר אהרן

read more
candle

טוביה ב''ר אברהם הכהן

read more
candle

רבקה ב''ר יעקב

read more
candle

שאול ב''ר מרדכי

read more
candle

יוסף ב''ר ברוך

read more
candle

בילא ב''ר יצחק

read more
candle

רחל ב''ר פישל

read more
candle

נחמן ב''ר שלום

read more
candle

אברהם חנא ב''ר יעקב

read more
candle

שלמה ראובן ב''ר חיים בערל

read more
candle

יצחק ב''ר נסים

read more
candle

פערל ב''ר ישעי'

read more
candle

רבקה ב''ר משה

read more
candle

חיה שרה ב''ר בנימין אריה

read more
candle

ליב דוד בן מרק

read more
candle

אברהם אליהו ב''ר אריה

read more
candle

ברוריה ב''ר נחמן

read more
yartzheit glossary